Editare

 • Sugestii de îmbunătățire a conținutului scris
 • Corectare și așezare în pagină
 • Pregătire manuscris pentru tipar

Tipărire

 • Contract direct cu tipografii din țară
 • Alegerea tipului de hârtie potrivit fiecărui manuscris
 • Finisarea bunului de tipar înainte de tipărirea întregului tiraj

Distribuție

 • În librării fizice
 • În librarii on-line
 • Direct la cititor

Marketing

 • Realizare campanii marketing on social media
 • Organizare evenimente lansare carte
 • Design materiale promoționale